background
 

education

Beroepsonderwijs

 

Speciaal voor de lagere en middelbare tuinbouwscholen (AOC's en MBO's) heeft het Internationaal Bloembollen Centrum de wereld van de bloembollen en bolbloemen zo breed mogelijkheid in kaart gebracht voor de leerlingen.

 

Een breed scala aan onderwerpen kan de basis zijn van een projectverslag of werkstuk, maar ook dienen als informatiebron ter ondersteuning van de verschillende vakdisciplines zoals broeierij of aanleg en onderhoud.

Kijk eens rond in de wereld van de bloembollen!

 

Voorjaarsbloemen

Blok rechts